متغیرهای محیطی

(Environment Variables)

هر برنامه‌ای ممکن است در محیط‌های مختلفی اجرا شود. برای مثال برنامه‌ی شما علاوه بر این که در حالت development روی کامپیوتر شما اجرا می‌شود، روی سرورهای لیارا هم قرار گرفته و در حالت production به اجرا در می‌آید. یک برنامه‌ی open-source ممکن است در صدها محیط مختلف توسط افراد مختلف اجرا شود.

اگر چه که همه‌ی این محیط‌ها یک برنامه را اجرا می‌کنند، اما معمولا هر کدام از آن‌ها دارای متغیرهایی برای کانفیگ برنامه در آن محیط هستند. برای نمونه، برنامه‌ی شما در کامیپوترتان ممکن است به دیتابیس لوکال‌تان متصل شود اما روی سرورهای لیارا، انتظار دارید که به دیتابیس اصلی‌تان متصل شود.

یکی از بهترین روش‌ها برای پیکربندی برنامه‌ها برای هر محیط، استفاده از Environment Variables ها است.
ممکن است برنامه‌ی شما دارای یک فایل.envجهت ذخیره‌ی متغیرها باشد، اما در لیارا نیازی به این فایل نیست و از بخش تنظیمات هر برنامه می‌توانید متغیرهای موردنظرتان را تعریف کنید.

دسترسی به متغیرها

با مراجعه به فهرست «برنامه‌ها»، روی برنامه‌ی مورد نظرتان کلیک کنید.
سپس روی گزینه‌ی تنظیمات از فهرست سمت راست کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی تنظیمات شوید.
در این صفحه، بخش متغیرها را می‌توانید مشاهده کنید.

بخش متغیرها

با کلیک بر روی گزینه‌ی افزودن متغیر جدید یک سطر جدید با دو فیلدKeyوValueایجاد می‌شود که می‌توانید متغیر مد نظرتان را از طریق آنها تعریف نمایید.

نمونه‌ای از متغیرها