ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

mysql

دیتابیس MySQL / MariaDB

(MySQL / MariaDB Database)

MySQL / MariaDB Restore

کافیست فایل پشتیبان مدنظرتان را دانلود کنید و بعد از خارج کردن آن از حالت فشرده، به ازای هر دیتابیس، یک فایل dump دارید. برای بازگرداندن اطلاعات مربوط به یک دیتابیس خاص که فرض می‌کنیم اسم آن در اینجا liaraDB است کافیست دستور زیر را وارد کنید:

$ mysql -u DB_USER -pDB_PASS -h DB_HOST -P DB_PORT < liaraDB.sql

همچنین می‌توانید برای راحتی بیشتر، از طریق پنل phpMyAdmin و از بخش import، فایل هر دیتابیس را به همان حالت فشرده بارگذاری کنید.

در فایل بالا تصور کردیم شما میخواهید اطلاعات یک دیتابیس فرضی به نام liaraDB را بازگردانی کنید. برای هر دیتابیس می‌توانید دستور بالا را با فایل dump مربوط به همان دیتابیس انجام دهید.