استقرار برنامه‌ها با استفاده از Dockerfile

هر برنامه‌ای که دارای یکDockerfileباشد، امکان مستقر شدن در لیارا را دارد. این یعنی هر برنامه‌ای که با پایتون، روبی و یا جاوا نوشته شده‌باشد، در لیارا می‌تواند اجرا شود. اگر یک image داکر هم داشته باشید، می‌توانید آن را مستقیما دیپلوی کنید.

مستقرکردن image آماده

با پارامتر--imageو یا-iمی‌توانید image های آماده‌ی داکر را که قبلا build شده‌اند را روی لیارا مستقر کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید یک وبلاگ جذاب با WordPress اجرا کنید، می‌توانید از image آماده‌یwordpress:5که در رجیستری DockerHub است، استفاده کنید:

$ liara deploy --image wordpress:5 --app my-blog --port 80

این ایمیج، پورت 80 را Expose می‌کند که آن را باید با پارامتر--portو یا از طریق ایجاد فایل liara.json به لیارا اطلاع دهید. در غیر این‌صورت، در زمان دیپلوی، CLI از شما پورت را می‌پرسد.

نوشتن Dockerfile

ایجاد یکDockerfileدر لیارا هیچ تفاوتی با شرایط عادی ندارد. اگر برنامه‌ی شما هم‌اکنون یکDockerfileدارد که با آن به راحتی اجرا می‌شود، نیازی به تغییر آن ندارید. چون در لیارا هم اجرا خواهد شد.

اگر در نوشتن یکDockerfileبرای برنامه‌ی‌تان نیاز به کمک و راهنمایی داشتید، از تیم پشتیبانی ما کمک بگیرید.

شروع عملیات استقرار

در ابتدا مطمئن شوید که@liara/cliرا روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید. اطلاعات بیشتر
سپس دستور زیر را داخل برنامه‌ی‌تان اجرا کنید:

$ liara deploy

لیارا به صورت خودکار، تشخیص خواهد داد که برنامه‌ی شما را باید با استفاده از Docker اجرا کند و عملیات استقرار را آغاز خواهد کرد. اما اگر مشکلی در تشخیص وجود داشت، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

$ liara deploy --platform=docker

پورت داخل کانتینر

به‌طور معمول، شما با استفاده از دستورEXPOSEپورتی که برنامه‌ی‌تان در آن اجرا خواهد شد را معرفی می‌کنید. بعد از وارد کردن دستورliara deployاین پورت از شما پرسیده خواهد شد.

اگر می‌خواهید این پورت را یک‌بار برای همیشه معرفی کنید، می‌توانید یک فایل liara.json داخل ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان ایجاد کنید و داخل آن، تکه کد زیر را قرار دهید:

{
  "port": 8000
}

در فایلJSONبالا، فرض بر این بوده‌است که کانتینر شما روی پورت 8000 اجرا خواهد شد.
اطلاعات بیشتر درمورد liara.json