استقرار برنامه‌های React

برنامه‌هایی که باCreate React Appساخته می‌شوند، به راحتی می‌توانند روی لیارا مستقر شوند.

پکیج‌ها به صورت خودکار نصب می‌شوند

لیارا به صورت خودکار پکیج‌هایی که در فایلpackage.jsonلیست شده‌اند را برای شما نصب می‌کند. پس نیازی ندارید که دنبال اجرای دستورnpm installباشید. از آن‌جایی که اجرای این دستور زمان‌بر است، برای سرعت بیشتر، این دستور را روی سرورهای قدرتمندمان اجرا می‌کنیم تا زمان زیادی را منتظر نمانید.

برنامه‌ی شما به صورت خودکار build می‌شود

لیارا به صورت خودکار دستور build برنامه‌ی‌تان را روی سرور اجرا می‌کند و مطمئن می‌شود که برنامه‌ی‌تان در حالت production است. پس نیازی به اجرای دستورnpm run buildنیست.

شروع عملیات استقرار

در ابتدا مطمئن شوید که@liara/cliرا روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید. اطلاعات بیشتر
و حالا کافیست که وارد پوشه‌ی برنامه‌ی‌تان شوید و دستور زیر را وارد کنید:

liara deploy

لیارا به صورت خودکار، تشخیص خواهد داد که برنامه‌ی شما را باید به عنوان یک برنامه‌ی React اجرا کند و عملیات استقرار را آغاز خواهد کرد. اما اگر مشکلی در تشخیص وجود داشت، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

liara deploy --platform=react

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های React، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های React، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.html =404;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}

location /api {
  # ...
}

location /images {
  # ...
}