سایر برنامه‌های آماده

شما می‌توانید به هر برنامه آماده‌ای که در لیارا ایجاد می‌کنید، دامنه اختصاصی متصل کنید. کافیست به مستندات دامنه‌ها مراجعه کنید و طبق مستندات، دامنه‌ اختصاصی را به برنامه متصل کنید.
اگر برنامه‌ای نیاز دارید که در این قسمت وجود ندارد از طریق تیکت به پشتیبانی لیارا اطلاع دهید. مسیر توسعه لیارا همواره بر اساس راحتی و نیاز شما تعیین می‌شود.
;