ذخیره‌ی داده‌ها

(Volumes)

فایل‌سیستم در لیارا زودگذر و فانی است، این یعنی هر فایلی که در کنار پوشه‌های برنامه‌یهای‌تان ذخیره کنید، بعد از یک عملیات استقرار و یا یک ری‌استارت، از بین خواهند رفت. لیارا امکانی با عنوان Volume دارد که می‌تواند فایل‌های درون یک پوشه‌ی خاص که شما آن را مشخص می‌کنید را نگه‌داری کند.

برای مثال ممکن است یک پوشه با نامuploads/داشته باشید که می‌توانید آن را به عنوان Volume تعریف کرده و دیگر نگران از بین رفتن فایل‌های درون این پوشه نباشید. در برنامه‌هایی که از Laravel به عنوان فریم‌ورک اصلی استفاده می‌کنید، ممکن است که پوشه‌یstorageرا به عنوان Volume تعریف کنید.

سرویس فایل لیارا

پیشنهاد ما این است که تا حد ممکن، فایل‌های‌تان را داخل پوشه‌ای کنار کدهای‌تان ذخیره نکنید. این عمل باعث می‌شود که برنامه‌ی شما مقیاس‌پذیر نباشد و در آینده در صورتی که ترافیک سایت‌تان بالا رفت، ممکن با مشکلاتی مواجه شوید. به‌طور کلی، این معماری را توصیه نمی‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم حتما از سرویس فایل لیارا برای ذخیره‌ی فایل‌های‌تان استفاده کنید تا امکانات بیشتری داشته باشید و همین‌طور برنامه‌ی‌تان آماده‌ی رویارویی با مقیاس و ترافیک بالا باشد.

تعریف Volume

تعریف‌کردن Volume به کمک فایل liara.json صورت می‌گیرد.

{
  "volume": "/var/www/html/storage"
}

برنامه‌های لاراولی داخل/var/www/htmlنگه‌داری می‌شوند، پس باید با توجه به این مسیر، Volume تان را تعریف کنید. توجه داشته باشید که مسیری که داخل Volume تغریف می‌کنید، همان مسیری است که در نهایت در سرور لیارا قرار خواهد گرفت. برای مثال، لیارا برنامه‌های NodeJS ای را روی سرور داخل پوشه‌ی/appنگه‌داری می‌کند، پس اگر برنامه‌ی شما دارای پوشه‌ی uploads باید به این شکل عمل کنید:

{
  "volume": "/app/uploads"
}