ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

صفحه‌ی اصلی مستندات

معرفی سرویس ابری لیارا

سرویس ابری لیارا بستری را فراهم می‌کند تا شما بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات، با نهایت سرعت، آسودگی و راحتی، برنامه‌ی خود را روی سرور اجرا کنید.

برنامه‌هایی که پشتیبانی می‌کنیم

برای مطالعه‌ی راهنمای اجرای هر برنامه، صفحه‌ی مربوط به آن را دنبال کنید.

دیتابیس‌هایی که ارائه می‌کنیم

برای مطالعه‌ی راهنمای اجرای هر دیتابیس، صفحه‌ی مربوط به آن را دنبال کنید.