برنامه‌های آماده

(One-Click Apps)

درباره برنامه‌های آماده

در صفحه‌ی ساخت برنامه، بخشی با نام برنامه‌های آماده وجود دارد که شما می‌توانید برنامه‌های کاربردی خاصی را به سادگی و فقط با یک کلیک ایجاد کنید. برای مثال شما می‌توانید با یک کلیک WordPress را نصب و اجرا کنید. دیتابیس به صورت خودکار برای شما ایجاد و WordPress به آن متصل می‌شود.

برنامه‌های آماده‌ای که ارائه می‌کنیم

برای مطالعه‌ی راهنمای نصب هر برنامه آماده، صفحه‌ی مربوط به آن را دنبال کنید.

;