فرآیند CI/CD

(Continuous integration and Continuous Delivery)
ریپازیتوری liara-cloud/github-cd-example شامل یک نمونه برنامه‌ی کامل است که می‌تواند از طریق CI/CD در لیارا مستقر شود.

راه‌اندازی CI/CD به وسیله GitHub

برای راه‌اندازی CI/CD در GitHub از قابلیت GitHub Actions استفاده خواهیم کرد و شما نیز باید مراحل زیر را دنبال کنید.

در ابتدا یک پوشه با نام github. در مسیر اصلی پروژه‌‌تان ایجاد کرده و سپس پوشه‌ی دیگری با نام workflows را داخل آن ایجاد کنید تا مسیر .github/workflows در پروژه‌ی شما شکل بگیرد. در این مسیر می‌توان Actionهای مورد نظر را تعریف کرد بنابراین یک فایل با نام liara.yaml را در این مسیر ایجاد کرده و قطعه‌کد زیر را در این فایل قرار دهید:

name: CD-Liara
on:
 push:
  branches: [master]
jobs:
 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
   - uses: actions/setup-node@v3
    with:
     node-version: "16"
   - name: update-liara
    env:
     LIARA_TOKEN: ${{ secrets.LIARA_API_TOKEN }}
    run: |
     npm i -g @liara/cli@3
     liara deploy --app="APP_NAME" --api-token="$LIARA_TOKEN" --detach
۱) در مثال فوق باید مقدار APP_NAME را با شناسه‌ی برنامه‌تان در لیارا جایگزین کنید.
۲) همچنین موقعیت جغرافیایی پیش‌فرض، iran درنظر گرفته شده است و اگر برنامه‌ی شما در موقعیت آلمان میزبانی شده باشد باید مقدار germany را در پارامتر --region تنظیم کنید.

همان‌طور که مشاهده می کنید، در قطعه‌کد فوق تمام مراحل لازم برای استقرار یک پروژه در لیارا تعریف شده است. در ابتدا ابزار Liara CLI نصب شده و سپس دستور liara deploy اجرا می‌شود.

پس از شخصی‌سازی مقدار APP_NAME و مشخص کردن موقعیت جغرافیایی در فایل liara.yaml باید کلید دسترسی به API حساب‌تان را در بخش Secret تنظیمات ریپازیتوری GitHub اضافه کنید.

برای این کار وارد تنظیمات ریپازیتوری شوید و از منوی Secrets، روی گزینه‌ی Actions کلیک کنید.

سپس برای تعریف یک Secret جدید، روی گزینه‌ی New repository secret کلیک کنید. نام این Secret را LIARA_API_TOKEN و مقدار آن را از صفحه‌ی کلید دسترسی به API کپی کرده و در بخش Value قرار داده و بر روی گزینه‌ی Add secret کلیک کنید.

در آخر با Push کردن فایل .github/workflows/liara.yaml در ریپازیتوری GitHub متوجه خواهید شد که یک Pipeline به‌صورت خودکار در تب Action ریپازیتوری شما اجرا شده است و شما نیز می‌توانید مراحل استقرار پروژه‌ی خود را در صفحه‌ی تاریخچه دنبال کنید.

;