API لیارا

(Liara API)

وب‌سرویس و در واقع API ما به شما دسترسی کامل به امکانات پلتفرم ابری لیارا را می‌دهد. با استفاده از این API، می‌توانید در برنامه‌ها و سرویس‌های خودتان از لیارا به عنوان فراهم‌کننده‌ی زیر ساخت استفاده کنید.

فهرست عناوین:

آدرس API

آدرس API برای دسترسی به برنامه‌ها:

https://api.iran.liara.ir/

کلید احراز هویت

شما با مراجعه به پنل کاربری و وارد شدن به بخش API امکان مشاهده و دریافت Token اختصاصی حساب خودتان را دارید. به‌کمک این Token می‌توانید از سازوکارهای CI/CD و تعامل با API لیارا استفاده کنید.
نحوه‌ی استفاده از این Token برای کار با APIها به این صورت است که آن را به‌شکل زیر در HEADERها به سمت endpoint مربوطه ارسال می‌کنید:

Authorization: Bearer $TOKEN

دریافت اطلاعات جامع کاربری

GET/v1/me

در این endpint شما می‌توانید به اطلاعات کاملی از حساب کاربری، پلن‌های قابل انتخاب به‌همراه قیمت، مشخصات هر پلن و نسخه‌های دیتابیس‌ها دسترسی داشته باشید. بنابراین از اطلاعاتی که از این endpoint دریافت می‌کنید می‌توانید در endpointهای دیگر استفاده کنید.

;