ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

دیسک‌ها

(Disks)

درباره دیسک‌ها

توجه کنید که اگر قبلا از قابلیتvolumeاستفاده می‌کردید، این قابلیت منسوخ شده و به دیسک تغییر نام داده شده‌است. اما شما می‌توانید بدون نیاز به اقدامی، همچنان از همان قابلیت استفاده کنید.
برای مهاجرت ازvolumeبه دیسک‌ها، این بخش را مطالعه کنید.

فایل سیستم برنامه‌های لیارا، Read-Only است. به عبارتی، بعد از عملیات استقرار، امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه، وجود ندارد. لیارا امکانی با عنوان «دیسک» دارد که می‌تواند فایل‌های درون پوشه‌هایی که شما آن‌ها را مشخص می‌کنید را نگه‌داری کند.

برای مثال ممکن است یک پوشه با نامuploadsداشته باشید که می‌توانید آن را به عنوان دیسک تعریف کرده و دیگر نگران از بین رفتن فایل‌های درون این پوشه نباشید. در برنامه‌هایی که از Laravel به عنوان فریم‌ورک استفاده می‌کنید، ممکن است که پوشه‌یstorageرا به عنوان دیسک تعریف کنید. به همین ترتیب، در برنامه‌های جنگو پوشه‌یmediaرا و متناسب با ساختار برنامه‌ی‌تان، پوشه(های) دلخواه‌تان را به یک دیسک متصل کنید.

برای استفاده از این قابلیت، Liara CLI باید دارای نسخه‌ی 2.4.0 یا بالاتر باشد. راهنمای نصب و ارتقا CLI