دیسک‌ها

(Disks)

درباره دیسک‌ها

فایل سیستم برنامه‌های لیارا، به طور پیش‌فرض، Read-Only است. به عبارتی، بعد از عملیات استقرار، امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه، وجود ندارد. البته شما می‌توانید فایل‌سیستم لیارا را در قسمت تنظیمات برنامه از حالت Read-Only به Writable تغییر بدهید؛ اما تمامی این تغییرات موقتی هستند و پس از متوقف شدن برنامه به هردلیلی و اجرای مجدد آن، از بین می‌روند.

لیارا امکانی با عنوان «دیسک» دارد که می‌تواند فایل‌های درون پوشه‌هایی که شما آن‌ها را مشخص می‌کنید را به صورت دائمی و برای همیشه نگه‌داری کند.

برای مثال ممکن است یک پوشه با نامuploadsداشته باشید که می‌توانید آن را به عنوان دیسک تعریف کرده و دیگر نگران از بین رفتن فایل‌های درون این پوشه نباشید. در برنامه‌هایی که از Laravel به عنوان فریم‌ورک استفاده می‌کنید، ممکن است که پوشه‌یstorageرا به عنوان دیسک تعریف کنید. به همین ترتیب، در برنامه‌های جنگو پوشه‌یmediaرا و متناسب با ساختار برنامه‌ی‌تان، پوشه(های) دلخواه‌تان را به یک دیسک متصل کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;