دیسک‌ها

(Disks)

افزایش حجم دیسک‌ها

در لیارا به سادگی می‌توانید حجم دیسک‌های موجود را افزایش دهید. فرض کنید پلن برنامه شما دارای 5 GB فضا است. و شما یک دیسک به اندازه 3 GB ایجاد کرده‌اید. دیسک شما در حال پر شدن است. به سادگی از طریق پنل دیسک‌های لیارا می‌توانید حجم دیسک خود را افزایش دهید. ابتدا باید برنامه خود را خاموش کنید. سپس از طریق بخش تغییر اندازه می‌توانید حجم دلخواه خود را وارد کنید. در لیارا شما فقط امکان افزایش حجم را دارید درنتیجه باید حجم جدید بیشتر از حجم فعلی‌تان باشد.

صفحه‌ی افزایش حجم دیسک

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است فضای کل دیسک ما 40 GB است که 10 GB آن در حال حاضر رزرو شده است، و ما می‌توانیم حجم جدید را بیشتر از 10 GB تا 40 GB قرار دهیم.

;