django

پلتفرم Django

(Django Platform)

ارسال ایمیل

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

پروژه و کدهای مورد استفاده در ویدیوی فوق در اینجا قابل مشاهده و دسترسی هستند.

برای استفاده از سرویس ایمیل در برنامه‌های Django باید پس از ایجاد سرویس ایمیل و ساخت دسترسی SMTP، اطلاعات دسترسی SMTP را طبق مستندات تنظیم متغیرها در تنظیمات برنامه اضافه کرده و از آن‌ها در فایل settings.py استفاده کنید.

EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST=smtp.c1.liara.email
EMAIL_PORT=587
EMAIL_HOST_USER=YOUR_USERNAME
EMAIL_HOST_PASSWORD=YOUR_PASSWORD
EMAIL_USE_TLS=True
توجه داشته باشید که مقادیر EMAIL_HOST_USER و EMAIL_HOST_PASSWORD در هر سرویس ایمیل ایجاد شده متفاوت است بنابراین باید آن‌ها را با مقادیر ارائه شده در تنظیمات سرویس ایمیل‌تان جایگزین کنید.

حال با تنظیم EMAIL_USE_TLS=Trueمی‌توانید بدون نگرانی در پروژه‌ی خود با استفاده از دسترسی SMTP سرویس ایمیل لیارا به‌صورت امن اقدام به ارسال ایمیل‌های تراکنشی کنید.

قابل ذکر است که مقدار from@example.com در قطعه کد زیر باید یکی از نشانی‌های اضافه شده در سرویس ایمیل باشد.

from django.core.mail import send_mail
send_mail('Subject here', 'Here is the message.', 'from@example.com', ['to@example.com'], fail_silently=False)

در صورتی که از پکیج django-allauth برای احراز هویت و ارسال ایمیل تایید حساب کاربری استفاده می‌کنید، نیاز است مقدار from را در فایل settings.py به‌صورت زیر مشخص کنید:

DEFAULT_FROM_EMAIL = 'from@example.com'

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مستندات Django مراجعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;