laravel

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)

ارسال ایمیل

برای استفاده از سرویس ایمیل در برنامه‌های Laravel باید پس از ایجاد سرویس ایمیل، اطلاعات دسترسی SMTP را طبق مستندات تنظیم متغیرها در تنظیمات برنامه اضافه کنید.

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.liara.ir
MAIL_PORT=587
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_USERNAME=my-app
MAIL_PASSWORD=87b9307a-dae9-410e-89a2-e77de60e4885
توجه داشته باشید که مقادیر MAIL_USERNAME و MAIL_PASSWORD در هر سرویس ایمیل ایجاد شده متفاوت است بنابراین باید آن‌ها را با مقادیر ارائه شده در تنظیمات سرویس ایمیل‌تان جایگزین کنید.

حال با تنظیم MAIL_ENCRYPTION=tlsمی‌توانید بدون نگرانی در پروژه‌ی خود با استفاده از دسترسی SMTP سرویس ایمیل لیارا به‌صورت امن اقدام به ارسال ایمیل‌های تراکنشی کنید.

قابل ذکر است که فیلد from باید یکی از نشانی‌های اضافه شده در سرویس ایمیل باشد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مستندات Laravel مراجعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;