nodejs

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)

ارسال ایمیل

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

پروژه و کدهای مورد استفاده در ویدیوی فوق در اینجا قابل مشاهده و دسترسی هستند.

برای استفاده از سرویس ایمیل در برنامه‌های NodeJS باید پس از ایجاد سرویس ایمیل، در ابتدا پکیج nodemailer را با اجرای دستور زیر نصب کنید.

npm install nodemailer

در قدم بعد باید اطلاعات دسترسی SMTP را طبق مستندات تنظیم متغیرها در تنظیمات برنامه اضافه کنید.

MAIL_HOST=smtp.liara.ir
MAIL_PORT=587
MAIL_USER=my-app
MAIL_PASSWORD=87b9307a-dae9-410e-89a2-e77de60e4885
توجه داشته باشید که مقادیر MAIL_USER و MAIL_PASSWORD در هر سرویس ایمیل ایجاد شده متفاوت است بنابراین باید آن‌ها را با مقادیر ارائه شده در تنظیمات سرویس ایمیل‌تان جایگزین کنید.

در نهایت می‌توانید در پروژه‌ی خود مانند مثال زیر عمل کرده و با استفاده از دسترسی SMTP سرویس ایمیل لیارا و تنظیم tls: true، به‌صورت امن اقدام به ارسال ایمیل‌های تراکنشی کنید.

توجه داشته باشید که فیلد from باید یکی از نشانی‌های اضافه شده در سرویس ایمیل باشد.
const nodemailer = require("nodemailer");
const MAIL_HOST = process.env.MAIL_HOST;
const MAIL_PORT = process.env.MAIL_PORT;
const MAIL_USER = process.env.MAIL_USER;
const MAIL_PASSWORD = process.env.MAIL_PASSWORD;

const transporter = nodemailer.createTransport({
 host: MAIL_HOST,
 port: MAIL_PORT,
 tls: true,
 auth: {
  user: MAIL_USER,
  pass: MAIL_PASSWORD,
 }
});

transporter.sendMail({
 from: 'MyName <from@example.com>',
 to: 'to@example.com',
 subject: 'Test Email Subject',
 html: '<h1>Example HTML Message Body</h1>'
})
 .then(() => console.log('OK, Email has been sent.'))
 .catch(console.error);

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه‌ی استفاده از پکیج nodemailer می‌توانید به مستندات این پکیج مراجعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;