ذخیره‌سازی ابری

تغییر اندازه

توجه داشته باشید که در ذخیره‌سازی ابری، امکان برگشت به پلن قبل وجود ندارد.

برای تغییر اندازه و ارتقا پلن ذخیره‌سازی ابری باید وارد باکت مورد نظرتان شوید و در بخش تنظیمات، پلن خود را ارتقا دهید. درنهایت می‌توانید روی گزینه‌ی تایید کلیک کنید تا عملیات تغییر اندازه انجام شود.

;