redis

دیتابیس Redis

(Redis key/value Database)

تهیه فایل پشتیبان

تهیه فایل پشتیبان از دیتابیس‌ها در لیارا به‌صورت روزانه و خودکار انجام می‌شود. همچنین شما می‌توانید از منوی پشتیبان‌گیری سرویس دیتابیس خود و با کلیک بر روی دکمه‌ی ایجاد فایل پشتیبان، به‌صورت دستی اقدام به تهیه فایل پشتیبان کنید.

redis backup page
متوجه شدم، برو گام بعدی!
;