ارسال ایمیل

(Send email)

فهرست عناوین:

اضافه کردن نشانی‌

در این قسمت می‌توانید برای اهداف ارسال و دریافت ایمیل نشانی دلخواه ایجاد کنید. به عنوان مثال:‌ info, support, sales
توجه داشته باشید که تنها از این نشانی‌ها می‌توانید در بخشFromایمیل‌های ارسالی استفاده کنید.

برای اضافه کردن نشانی، روی گزینه‌ی افزودن نشانی کلیک کرده و نشانی دلخواه را وارد کنید.

ارسال سریع ایمیل از کنسول لیارا

شما می‌توانید در این بخش با تعیین عنوان، فرستنده، گیرنده و محتوا به‌منظور ارسال ایمیل‌های فوری و آزمایشی استفاده کنید. همچنین امکان پیوست فایل فراهم است.

افزودن کاربر SMTP

برای ارسال ایمیل از طریق پروتکل SMTP نیاز هست در این قسمت یک دسترسی ایجاد کنید. در نظر داشته باشید امکان ساخت چندین کاربر SMTP ممکن هست.

برای اضافه کردن کاربر SMTP، روی گزینه‌ی افزودن کاربر SMTP کلیک کنید. در این قسمت نیاز هست توضیحاتی برای کاربر SMTP وارد کنید تا در آینده کاربرد آن را فراموش نکنید. در نهایت روی گزینه‌ی ساخت کاربر کلیک کنید.


توجه داشته باشید که Password تنها یک‌بار به شما نمایش داده می‌شود بنابراین آن را در جایی مطمئن ذخیره کنید.

اطلاعات دسترسی به سرور SMTP

در این بخش اطلاعات لازم برای استفاده از دسترسی SMTP نمایش داده می‌شود.

آموزش استفاده در پلتفرم‌ها

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه‌ی استفاده از دسترسی SMTP، روی پلتفرم مورد نظرتان کلیک کنید.

;