ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

docker

برنامه‌های Docker

(Docker Apps)

اتصال دامنه به برنامه

لیارا به صورت رایگان یک زیردامنه به همراه https برای شما ایجاد کرده است که از طریق بخش برنامه‌ها می‌توانید لینک آن ‌را مشاهده کنید. این دامنه برای تست و بررسی برنامه و نشان دادن برنامه به دیگران و کارفرمایان کار را راحت‌تر کرده است.

اما در اکثر موارد نیاز دارید که دامنه اختصاصی خود را به برنامه متصل کنید. برای اتصال یک دامنه به لیارا نیازمند پیکربندی DNS های دامنه به سمت زیرساخت لیارا هستید. به ‌همین خاطر در صورتی که قصد اضافه کردن دامنه اختصاصی دارید، کافیست مستندات دامنه‌ها را مطالعه کنید. البته توصیه ما این‌است که تمام بخش‌های برنامه خود را با موفقیت روی لیارا مستقر کنید و سپس به کار‌های مربوط به اتصال دامنه بپردازید.