ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

flask

برنامه‌های Flask

(Flask Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

فهرست عناوین:

انتخاب نسخه‌ی Python

به‌صورت پیش‌فرض برنامه‌ی شما روی Python 3.8 اجرا می‌شود. در صورتی که قصد دارید نسخه دیگری را برای اجرای برنامه‌ی‌تان استفاده کنید می‌توانید داخل فایل liara.json بخش زیر را اضافه کنید. توجه داشته باشید که فایل liara.jsonرا باید در کنار فایل requirements.txt بسازید:

{
 "flask": {
  "pythonVersion": "3.7"
 }
}

 • 3.7
 • 3.8
 • 3.9

تنظیم منطقه‌ی زمانی (TimeZone)

به صورت پیش‌فرض، منطقه‌ی زمانی بر روی Asia/Tehran تنظیم شده است. برای تغییر مقدار پیش‌فرض، می‌توانید از پارامترtimezoneدر فایل liara.jsonاستفاده کنید. برای نمونه:

{
 "app": "flask-starter",
 "flask": {
  "timezone": "America/Los_Angeles"
 }
}

افزایش زمان تایم‌اوت Gunicorn

درصورتی که در برنامه‌ی Flask خود با خطای [CRITICAL] WORKER TIMEOUT مواجه شده‌اید و به WORKER TIMEOUT بیشتر از ۳۰ ثانیه نیاز دارید می‌توانید وارد تنظیمات برنامه‌ی Flask خود شده و در بخش متغیرها، متغیر GUNICORN_TIMEOUT=60 را به‌شکل زیر اضافه کرده و درنهایت با کلیک بر روی دکمه ثبت تغییرات، WORKER TIMEOUT برنامه را افزایش دهید.

توجه داشته باشید که متغیر GUNICORN_TIEMOUT براساس ثانیه است.