ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

flask

برنامه‌های Flask

(Flask Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

تنظیم منطقه‌ی زمانی (TimeZone)

به صورت پیش‌فرض، منطقه‌ی زمانی بر روی Asia/Tehran تنظیم شده است. برای تغییر مقدار پیش‌فرض، می‌توانید از پارامترtimezoneدر فایل liara.jsonاستفاده کنید. برای نمونه:

{
  "app": "flask-starter",
  "flask": {
    "timezone": "America/Los_Angeles"
  }
}