ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

netcore

برنامه‌های ASP.Net Core

(ASP.Net Core Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

انتخاب نسخه‌ی ASP.Net Core

به‌صورت پیش‌فرض، برنامه‌ی شما روی نسخه‌ی ۳.۱ این پلتفرم اجرا می‌شود. می‌توانید داخل فایل liara.jsonنسخه‌ی مدنظرتان را به شکل زیر تعیین کنید. سپس بعد از یک بار دیپلوی، برنامه‌ی شما روی نسخه‌ی تعیین شده اجرا خواهد شد.

{
 "netcore": {
  "version": "3.1"
 }
}

در حال حاضر، از نسخه‌های زیر پشتیبانی می‌شود:

 • 3.1
 • 3.0
 • 2.2
 • 2.1

تنظیمات مرتبط با ساختار برنامه

لیارا به صورت خودکار سعی می‌کند که تنظیمات مناسب برنامه‌ی شما را تشخیص دهد و برنامه‌ی شما را در بهترین حالت مستقر کند. اما با توجه به تنوع ساختار برنامه‌های ASP.Net Core، ممکن است که برخی از این تشخیصات خودکار با مشکل مواجه شوند و لیارا نتواند برنامه‌ی شما را به درستی مستقر کند.

در چنین حالاتی ممکن است با خطاهایی مانند خطای زیر روبه‌رو شوید:

It was not possible to find any installed .NET Core SDKs
Did you mean to run .NET Core SDK commands? Install a .NET Core SDK from:
https://aka.ms/dotnet-download

این امکان برای شما فراهم شده که به جای اتکا به قابلیت تشخیص خودکار لیارا، پارامترهای مورد نیاز برای استقرار برنامه‌ی‌تان را خودتان تعریف کنید. این کار به کمک تعریف فایلliara.jsonدر ریشه‌ی برنامه‌تان امکان‌پذیر است.

{
 "platform": "netcore",
 "netcore": {
  "finalDllName": "MyProjectName",
  "csprojectFile": "path/to/folder/my.csproj"
 }
}

 • finalDllName: نام فایل .dllنهایی برنامه که بعد از بیلدکردن ساخته می‌شود. (بدون پسوند)
 • csprojectFile: مسیر فایل .csprojاصلی برنامه. (به صورت نسبی وارد شود)