ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nodejs

برنامه‌های NodeJS

(NodeJS Apps)

🚀 شروع به کار

در این بخش به شما کمک می‌کنیم که بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن، یک برنامه NodeJS را روی بستر ابری لیارا مستقر کنید. در هر گام، شما با یک ویژگی در لیارا آشنا می‌شوید و می‌توانید از آن‌ها در برنامه‌ی‌تان استفاده کنید.

در حال حاضر، این نسخه‌ها از NodeJS در سرویس ابری لیارا پشتیبانی می‌شود:

  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
برنامه‌های NextJS و NuxtJS را هم می‌توانید بدون تنظیمات خاصی در بخش برنامه‌های NodeJS مستقر کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!