ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nodejs

برنامه‌های NodeJS

(NodeJS Apps)

🚀 شروع به کار

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

در این بخش به شما کمک می‌کنیم که بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن، یک برنامه NodeJS را روی بستر ابری لیارا مستقر کنید. در هر گام، شما با یک ویژگی در لیارا آشنا می‌شوید و می‌توانید از آن‌ها در برنامه‌ی‌تان استفاده کنید.

در حال حاضر، این نسخه‌ها از NodeJS در سرویس ابری لیارا پشتیبانی می‌شود:

  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
برنامه‌های NextJS و NuxtJS را هم می‌توانید بدون تنظیمات خاصی در بخش برنامه‌های NodeJS مستقر کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!