ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

php

برنامه‌های PHP

(PHP Apps)

🚀 شروع به کار

در این بخش به شما کمک می‌کنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه PHP ای‌ که نوشتید را روی بستر ابری لیارا مستقر کنید. در هر گام، شما با یک قابلیت مهم در لیارا آشنا می‌شوید و می‌توانید از آن‌ها در استقرار برنامه‌ی‌تان استفاده کنید.

لیارا از PHP 7.2 برای اجرای برنامه‌های شما استفاده می‌کند.

متوجه شدم، برو گام بعدی!