ماژول FFMPEG

در حال حاضر ماژول FFMPEG در پلتفرم‌های Laravel و Flask نصب شده و متغیر محیطی FFPROBE_PATH به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است.

چنانچه در پلتفرم دیگری به این ماژول نیاز دارید، می‌توانید از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید تا پشتیبانی از این ماژول را در پلتفرم‌های دیگر اضافه کنیم.
;