ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

postgres

دیتابیس PostgreSQL

(PostgreSQL Database)

PostgreSQL Restore

کافیست فایل پشتیبان مدنظرتان را دانلود کنید و بعد از خارج کردن آن از حالت فشرده، به ازای هر دیتابیس، یک فایل dump دارید. برای بازگرداندن اطلاعات مربوط به یک دیتابیس خاص که فرض می‌کنیم اسم آن در اینجا liaraDB است، کافیست دستور زیر را وارد کنید:

$ pg_restore -h DB_HOST -p DB_PORT -U DB_USERNAME -F c --create -d postgres liaraDB.dump
در فایل بالا تصور کردیم شما میخواهید اطلاعات یک دیتابیس فرضی به نام liaraDB را بازگردانی کنید. برای هر دیتابیس می‌توانید دستور بالا را با فایل dump مربوط به همان دیتابیس انجام دهید.
دستور pg_restore امکانات زیادی دارد که می‌توانید درباره آن در مستندات pg_restore اطلاعات بیشتری کسب کنید.