ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

mssql

دیتابیس SQL Server

(SQL Server Database)

SQL Server Backup

لیارا هر روز به صورت خودکار از دیتابیس‌های شما Backup یا همان فایل پشتیبان تهیه می‌کند. برای مشاهده این فایل‌ها کافیست به منوی پشتیبان‌گیری در صفحه دیتابیس موردنظرتان بروید:

sql server backup page