ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

دیتابیس SQL Server

(SQL Server Database)

SQL Server Restore

به زودی این بخش تکمیل می‌شود. در حال حاضر اگر سوال یا مشکلی داشتید با پشتیبانی لیارا در میان بگذارید.