mssql

دیتابیس SQL Server

(SQL Server Database)

بازیابی فایل پشتیبان

برای بازیابی فایل پشتیبان در دیتابیس‌های SQL Server می‌توانید وارد صفحه‌ی پشتیبان‌گیری دیتابیس خود شده و با کلیک روی گزینه‌ی بازیابی فایل

.bak
آدرس مستقیم فایل پشتیبان خود را وارد کنید. شما می‌توانید فایل پشتیبان را در ذخیره‌سازی ابری آپلود کرده و درنهایت آدرس مستقیم فایل پشتیبان را در این قسمت وارد کنید. لیارا به‌صورت خودکار فایل پشتیبان را در مسیر /var/opt/mssql/data قرار می‌دهد و شما می‌توانید با استفاده از ابزار SSMS (SQL Server Management Studio)، فایل پشتیبان را از این مسیر در دیتابیس خود بازیابی کنید.

postgres backup page
;