nest

استقرار برنامه‌های NestJS

(NestJS Apps)

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

NestJS یک فریم‌ورک قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر با NodeJS است که بسیاری از قابلیت‌ها را برای شما به ارمغان می‌آورد. حال شما می‌توانید برنامه‌های NestJS خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های NestJS باید در بخش scripts فایل package.json مقدار start را به شکل زیر تغییر دهید:

"scripts": {
    "start": "node dist/main"
},

همچنین در فایل main.ts باید 0.0.0.0 را به‌عنوان آدرس هاست در متد listen وارد کنید:

await app.listen(3000, '0.0.0.0');

توجه داشته باشید که لیارا به صورت خودکار دستورnpm run buildرا اجرا می‌کند و نیازی نیست که تغییر خاصی برای اجرای این دستور اعمال کنید. در نهایت دستورliara deploy --port 3000را اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

رفع خطای CORS

درصورتی که در برنامه‌های NestJS با خطای CORS مواجه شده‌اید بایستی از صحت مقادیر origin و methods اطمینان حاصل کنید:

app.enableCors({
  origin: "*",
  methods: "GET,HEAD,PUT,PATCH,POST,DELETE",
});
;