WebSocket

WebSocket یکی دیگر از پروتکل‌های ارتباطی موجود در کامپیوترها است و می‌توان از این پروتکل برای توسعه‌ی برنامه‌های Realtime استفاده کرد زیرا پروتکل WebSocket یک Channel ارتباطی دوطرفه بین کلاینت و سرور به‌وجود می‌آورد.

لیارا از پروتکل WebSocket پشتیبانی می‌کند و شما در برنامه‌های خود می‌توانید بدون مشکل از پکیج socket.io یا ws استفاده کنید. برای مثال اگر یک برنامه Express داشته باشید و از پکیج ws استفاده می‌کنید، می‌توانید به‌شکل زیر برنامه‌ی خود را بر روی یک پورت اجرا کنید:

const app = express();
const server = app.listen(3000, () => {
  console.log('Running');
});
const wss = new WebSocketServer({ server });
;