ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

yii

استقرار برنامه‌های Yii

(Docker Apps)

Yii یک فریم‌ورک قدرتمند و در عین حال انعطاف‌پذیر است که برای استقرار آن در لیارا باید یک برنامه‌ی PHP ایجاد کرده و مراحل زیر را دنبال کنید.

۱) تنظیم APACHE_DOCUMENT_ROOT

ساختار فریم‌ورک Yii به‌گونه‌ای است که فایل‌های وب برنامه در پوشه‌ی web قرار داده می‌شوند بنابراین باید طبق مستندات تنظیم متغیرها، متغیر زیر را تنظیم کرده و بر روی دکمه‌ی ثبت تغییرات کلیک کنید.

APACHE_DOCUMENT_ROOT=web/

۲) اتصال دیسک به assetManager basePath

حال برای مواجه نشدن با خطای The directory is not writable باید طبق مستندات استفاده از دیسک‌ها، یک دیسک با نام و اندازه دلخواه ایجاد کرده و در قدم بعد دیسک ایجاد شده را در فایل liara.json به مسیر assetManager basePath مونت کنید.

{
 "platform": "php",
 "disks": [
  {
   "name": "disk-name",
   "mountTo": "web/assets"
  }
 ]
}

۳) استقرار پروژه

در قدم آخر برای استقرار پروژه‌ی خود بر روی لیارا کافیست طبق مستندات استقرار برنامه‌های PHP عمل کرده و دستور زیر را در مسیر اصلی پروژه اجرا کنید.

$ liara deploy