yii

استقرار برنامه‌های Yii

(Docker Apps)
در حال حاضر برنامه‌های Yii به‌صورت مستقیم در لیارا پشتیبانی نمی‌شوند اما شما می‌توانید پروژه‌های توسعه داده شده با این فریم‌ورک را طبق دستورالعمل زیر در لیارا مستقر کنید.

Yii یک فریم‌ورک قدرتمند و در عین حال انعطاف‌پذیر است که برای استقرار آن در لیارا باید یک برنامه‌ی PHP ایجاد کرده و مراحل زیر را دنبال کنید.

۱) تنظیم APACHE_DOCUMENT_ROOT

ساختار فریم‌ورک Yii به‌گونه‌ای است که فایل‌های وب برنامه در پوشه‌ی web قرار داده می‌شوند بنابراین باید طبق مستندات تنظیم متغیرها، متغیر زیر را تنظیم کرده و بر روی دکمه‌ی ثبت تغییرات کلیک کنید.

APACHE_DOCUMENT_ROOT=web/

۲) اتصال دیسک به assetManager basePath

حال برای مواجه نشدن با خطای The directory is not writable باید طبق مستندات استفاده از دیسک‌ها، یک دیسک با نام و اندازه دلخواه ایجاد کرده و در قدم بعد دیسک ایجاد شده را در فایل liara.json به مسیر assetManager basePath مونت کنید.

{
 "platform": "php",
 "disks": [
  {
   "name": "disk-name",
   "mountTo": "web/assets"
  }
 ]
}

۳) استقرار پروژه

در قدم آخر برای استقرار پروژه‌ی خود بر روی لیارا کافیست طبق مستندات استقرار برنامه‌های PHP عمل کرده و دستور زیر را در مسیر اصلی پروژه اجرا کنید.

$ liara deploy
;