chrome

برنامه‌ی Headless Chrome

(Headless Chrome one-click app)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

اضافه کردن توکن و اتصال امن به Headless Chrome

لیارا به‌صورت خودکار متغیر TOKEN را مقداردهی می‌کند اما درصورت نیاز به تغییر این مقدار می‌توانید وارد تب برنامه‌ها شده و برنامه‌ی Headless Chrome خود را انتخاب کنید. درنهایت می‌توانید توکن مورد نظر خود را در بخش تنظیمات متغیرها، در فیلد Value متغیر TOKEN قرار دهید و درنهایت بر روی دکمه‌ی ثبت تغییرات کلیک کنید.

تغییر نسخه‌ی برنامه مستقر شده

برخی مواقع لازم شده که نسخه برنامه‌ی آماده‌ای که مستقر کردیم رو تغییر بدیم. برای مثال، نسخه جدیدی از آن برنامه منتشر شده و ما می‌خواهیم از آن استفاده بکنیم. نکته‌ای که باید قبل تغییر نسخه برنامه‌مان در نظر داشته باشیم، این است که آن نسخه با لیارا سازگاری داشته باشد و در صورتی که لازم باشد از دیسک‌ها برای مواردی همچون تغییرات در برنامه یا نگهداری اطلاعات‌مان استفاده بکنیم. یا حتی لازم باشد یک سری متغیر‌هایی در برنامه‌مان تنظیم کنیم. در اینجا شما می‌تونید یک نمونه ساده از تغییر نسخه را مشاهده کنید. برای شروع لازم هست ابتدا در سیستم لوکال فایلی تحت عنوان liara.jsonایجاد کنید و مقادیر زیر رو در اون قرار بدید:

{
    "image": "browserless/chrome:<your-version>",
    "port": 3000,
    "app": "<your-app-name>"
}

در اینجا مقدار app، برابر هست با نام برنامه‌ای که در لیارا ایجاد کردید و مقدار image، برابر هست نام image برنامه‌تان. در قسمت port، پورتی که برنامه‌تان بر روی آن اجرا می‌شود. در نهایت با liara-cli و سپس دستور زیر برنامه‌تان مستقر کنید:

liara deploy
;