django

پلتفرم Django

(Django Platform)

اتصال به دیتابیس‌ها

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیو‌های آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

 • PostgreSQL
 • برای اتصال به دیتابیس PostgreSQL کافیست اطلاعات اتصال به آن را در بخش متغیرهای محیطی یا همان ENVs وارد کنید:

  DATABASE_URL=postgres://USER:PASSWORD@HOST:PORT/NAME

  حال برنامه‌ بعد از اضافه شدن این ENV می‌تواند به دیتابیس PostgreSQL وصل شود.

 • MySQL
 • برای اتصال به دیتابیس MySQL کافیست اطلاعات اتصال به آن را در بخش متغیرهای محیطی یا همان ENVs وارد کنید:

  DATABASE_URL=mysql://USER:PASSWORD@HOST:PORT/NAME

  حال برنامه‌ بعد از اضافه شدن این ENV می‌تواند به دیتابیس MySQL وصل شود.

  توجه داشته باشید برای اتصال به هر دیتابیس باید درایور‌های آن را نصب کرده باشید. مثلا برای MySQL و PostgreSQL نیاز است تا مقادیر زیر در فایل requirements.txt شما وجود داشته باشد. این یک فایل نمونه برای Django است:
  Django == 3.0.7
  psycopg2 == 2.8.5
  mysqlclient == 1.4.6‍

 • SQLite
 • برای استفاده از SQLite باید در نظر داشته باشید که فایل سیستم برنامه‌های لیارا، Read-Only است. به عبارتی، بعد از عملیات استقرار، امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه، وجود ندارد و داده‌های پایدار را باید داخل دیسک ذخیره کنید. برای این کار، یک پوشه‌ی اختصاصی برای دیتابیس‌تان بسازید و فایل دیتابیس را داخل آن قرار بدهید و سپس آن پوشه را به عنوان دیسک تعریف کرده و دیپلوی کنید. اطلاعات بیشتر درباره‌ی دیسک‌ها

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;