docker

پلتفرم Docker

(Docker Platform)

فهرست عناوین:

استقرار Docker Compose

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

اولین استقرار

در لیارا از فایلdocker-compose پشتیبانی نمی‌شود. اما در این مثال ما نحوه ایجاد یک پروژه متشکل از یک سرویس Docker و یک دیتابیسPostgreSQLرا توضیح می‌دهیم.

گام اول) کافیست به بخش ایجاد برنامه‌ها در لیارا بروید و با انتخاب پلتفرم Docker و نوشتن شناسه برنامه‌ی موردنظرتان و در نهایت انتخاب پلن، برنامه خود را ایجاد کنید. برای نمونه، ما در این آموزش برای برنامه آزمایشی‌مان، شناسه docker-starter را انتخاب کردیم. همچنین شما می‌توانید از طریق Liara CLI با دستور زیر برنامه‌ی خود را ایجاد کنید.

liara create

اگر Liara CLI را روی سیستم‌تان نصب ندارید می‌توانید طبق مراحل زیر نصب کنید.

نصب Liara CLI

اگر Liara CLI را نصب ندارید می‌توانید با اجرای دستور زیر آن‌ را به‌راحتی نصب کنید: توضیحات بیشتر

$ npm install -g @liara/cli

ورود به حساب کاربری

برای ورود به حساب کاربری خود به وسیله Liara CLI کافیست دستور زیر را وارد کنید و ایمیل و رمزعبوری که با آن حساب کاربری خود را ایجاد کرده‌اید را وارد نمایید:

$ liara login

گام دوم) کافیست به بخش ایجاد دیتابیس‌ها در لیارا بروید و با انتخاب دیتابیس PostgreSQL و نوشتن شناسه دیتابیس موردنظرتان و در نهایت انتخاب پلن، دیتابیس خود را ایجاد کنید.

گام سوم)در این بخش لازم است وارد پنل برنامه Docker که ایجاد کرده‌اید بروید، سپس در بخش تنظیمات، متغیر‌های محیطی برای اتصال به دیتابیس‌تان وارد کنید.

گام چهارم)در این گام لازم است وارد روت پروژه‌تان شوید. سپس یک ترمینال باز کرده و دستور زیر را برای دیپلوی image موردنظرتان وارد کنید:

liara deploy --image <your-image-name> --port <your-port> --app <your-app-name>

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;