ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

docker

برنامه‌های Docker

(Docker Apps)

استقرار Image از DockerHub

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

برای استقرار مستقیم imageهای build شده از DockerHub یا هر رجیستری‌های عمومی دیگر در لیارا می‌توانید از پارامتر --image در زمان اجرای دستور liara deploy استفاده کنید. روش دیگر این است که یک فایل با نام liara.json در مسیر اصلی پروژه ایجاد کرده و پس از تنظیم مشخصه‌های مورد نیاز مانند قطعه کد زیر، دستور liara deployرا اجرا کنید:

{
 "image": "getmeili/meilisearch:v0.22",
 "app": "search-app",
 "port": 7700,
 "disks": [
  {
   "name": "data",
   "mountTo": "/data.ms"
  }
 ]
}
توصیه می‌کنیم حتما در زمان استقرار image از تگ مشخصی استفاده کرده و تا حد امکان از تگ latest استفاده نکنید چون با تغییر نسخه‌ی image ممکن است برنامه‌ی شما دچار مشکل شود.

توجه داشته باشید که در لیارا به‌جای مفهوم Volume از مفهوم Disk استفاده می‌کنیم که کاربردهای آن‌ها کاملا یکسان است. توضیحات بیشتر

متوجه شدم، برو گام بعدی!