docker

پلتفرم Docker

(Docker Platform)

به‌روز‌رسانی برنامه

به‌منظور به‌روزرسانی برنامه‌های خود می‌توانید به‌سادگی دستور liara deploy را در مسیر اصلی پروژه اجرا کنید تا فرایند استقرار برنامه آغاز شود.

برای این که بعداً در هر استقرار بتوانید متوجه شوید علت این استقرار چه بوده، می‌توانید از message در دستور deploy استفاده کنید. فرض کنید استقرار مد نظر شما به علت رفع باگ auth کاربران بوده. پس اینطوری نسخه جدید را deploy کنید:

$ liara deploy --message="Fix auth bug in login api"

البته اگر شما از Git استفاده می‌کنید، لیارا همیشه از آخرین Commit message روی Branch جاری شما برای توضیحات استقرار استفاده می‌کند. البته به این شرط که شما --message را خالی گذاشته باشید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;