flask

پلتفرم Flask

(Flask Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در Flask باید با اجرای دستور زیر، پکیج boto3 را نصب کنید.

pip install boto3

تنظیم کلیدها

در مرحله‌ی بعد، به‌منظور امنیت و کنترل راحت‌تر مقادیر باید مشخصات فضای ذخیره‌سازی ابری اعم از کلیدها و آدرس اتصال به این سرویس را در بخش متغیرهای برنامه تنظیم کنید.

LIARA_ENDPOINT=<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

نحوه‌ی استفاده

نمونه کد برای دریافت لیست باکت‌های ایجاد شده:

import boto3, os

s3 = boto3.resource('s3',
    endpoint_url=os.environ.get(LIARA_ENDPOINT),
    aws_access_key_id=os.environ.get(LIARA_ACCESS_KEY),
    aws_secret_access_key=os.environ.get(LIARA_SECRET_KEY)
   )

for bucket in s3.buckets.all():
  print(bucket.name)

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;