flask

پلتفرم Flask

(Flask Platform)

به‌روز‌رسانی برنامه

به‌منظور به‌روزرسانی برنامه‌های خود می‌توانید به‌سادگی دستور liara deploy را در مسیر اصلی پروژه اجرا کنید تا فرایند استقرار برنامه آغاز شود.

برای این که در هر استقرار بتوانید بعدا متوجه شوید علت این استقرار چه بوده، می‌توانید از message در دستور deploy استفاده کنید. فرض کنید استقرار مد نظر شما به علت رفع باگ auth کاربران بوده. این‌گونه می‌توانیم نسخه‌ی جدید را همراه با یک پیام توضیح مستقر کنیم:

$ liara deploy --message="Fix auth bug in login api"

البته اگر شما از Git استفاده می‌کنید، لیارا همیشه از آخرین Commit message روی Branch جاری شما برای توضیحات استقرار استفاده می‌کند.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;