ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nodejs

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در NodeJS باید با اجرای دستور زیر، پکیج aws-sdk را نصب کنید.

npm i aws-sdk

تنظیم کلیدها

در مرحله‌ی بعد، به‌منظور امنیت و کنترل راحت‌تر مقادیر باید مشخصات فضای ذخیره‌سازی ابری اعم از کلیدها و آدرس اتصال به این سرویس را در بخش متغیرهای برنامه تنظیم کنید.

LIARA_ENDPOINT=<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

نحوه‌ی استفاده

نمونه کد برای دریافت لیست باکت‌های ایجاد شده:

const AWS = require('aws-sdk');

const config = {
  endpoint: process.env(LIARA_ENDPOINT),
  accessKeyId: process.env(LIARA_ACCESS_KEY),
  secretAccessKey: process.env(LIARA_SECRET_KEY),
  region: "default",
}

const client = new AWS.S3(config);

client.listBuckets(
  (err, data) => {
    if (err) console.error(err, err.stack);
    else console.log(data);
  }
);

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مثال‌ها و مستندات این پکیج را مطالعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!