php

پلتفرم PHP

(PHP Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

پروژه و کدهای مورد استفاده در ویدیوی فوق در اینجا قابل مشاهده و دسترسی هستند.

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در PHP باید با اجرای دستور زیر، پکیج aws-sdk را نصب کنید.

composer require aws/aws-sdk-php

تنظیم کلیدها

در مرحله‌ی بعد، به‌منظور امنیت و کنترل راحت‌تر مقادیر باید مشخصات فضای ذخیره‌سازی ابری اعم از کلیدها و آدرس اتصال به این سرویس را در بخش متغیرهای برنامه تنظیم کنید.

LIARA_ENDPOINT=<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

همچنین اگر باکت شما خصوصی باشد، برای دسترسی به باکت، نیاز به کلید دسترسی دارید. برای ساخت کلید، به صفحه ذخیره‌سازی ابری بروید و طبق عکس‌ها کلید خود را بسازید.

به قسمت کلیدها رفته:

یک کلید جدید بسازید.

کلید های ساخته شده را کپی کنید. توجه داشته باشید که SECRET_KEY تنها یک بار نمایش داده می‌شود و پس از آن باید کلید را درجایی مطمئن ذخیره کنید.

دریافت لیست باکت‌ها توسط AWS SDK

نمونه کد برای دریافت لیست باکت‌های ایجاد شده:

<?php
// Require the Composer autoloader.
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

// Instantiate an S3 client.
$client = new S3Client([
  'region' => 'us-east-1',
  'version' => '2006-03-01',
  'endpoint' => LIARA_ENDPOINT,
  'credentials' => [
    'key' => LIARA_ACCESS_KEY,
    'secret' => LIARA_SECRET_KEY
  ],
]);

$result = $client->listBuckets([/* ... */]);
$promise = $client->listBucketsAsync([/* ... */]);

print_r($result);
print_r($promise);

آپلود فایل توسط AWS SDK

نمونه کد برای آپلود فایل در باکت‌های ایجاد شده:

<?php
// Require the Composer autoloader.
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

// Instantiate an S3 client.
$client = new S3Client([
  'region' => 'us-east-1',
  'version' => '2006-03-01',
  'endpoint' => LIARA_ENDPOINT,
  'credentials' => [
    'key' => LIARA_ACCESS_KEY,
    'secret' => LIARA_SECRET_KEY
  ],
]);

try {
 $client->putObject([
   'Bucket' => 'my-bucket',
   'Key'  => 'my-object',
   'Body'  => fopen('/path/to/file', 'r')
 ]);
} catch (AwsS3ExceptionS3Exception $e) {
 echo "There was an error uploading the file.";
}

حذف فایل توسط AWS SDK

نمونه کد برای حذف فایل در باکت‌های ایجاد شده:

<?php
// Require the Composer autoloader.
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

// Instantiate an S3 client.
$client = new S3Client([
  'region' => 'us-east-1',
  'version' => '2006-03-01',
  'endpoint' => LIARA_ENDPOINT,
  'credentials' => [
    'key' => LIARA_ACCESS_KEY,
    'secret' => LIARA_SECRET_KEY
  ],
]);

$result = $client->deleteObject([
 'Bucket' => 'ExampleBucket',
 'Key' => 'HappyFace.jpg',
]);

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مثال‌ها و مستندات این پکیج را مطالعه کنید.


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;