ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

php

برنامه‌های PHP

(PHP Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

فهرست عناوین:

استقرار برنامه‌های PHP

توجه داشته باشید که لازم است در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان حداقل یک فایل با نامindex.phpداشته باشید. در غیر این صورت دستور liara deploy نمی‌تواند پلتفرم برنامه‌ی‌تان را تشخیص دهد و لازم خواهد بود با استفاده از پارامتر--platform=phpپلتفرم‌تان را مشخص کنید.

اگر می‌خواهید از پلتفرم PHP برای استقرار WordPress استفاده کنید، توصیه می‌کنیم که از قابلیت «برنامه‌های آماده» لیارا استفاده کنید. می‌توانید از بخش ایجاد برنامه، وارد بخش برنامه‌های آماده شوید و با یک کلیک وردپرس به همراه دیتابیس را تهیه و نصب کنید.

تنظیم TimeZone

برای تنظیم TimeZone به ایران می‌توانید در برنامه‌ی‌تان از این تابع PHP استفاده کنید:

<?php
date_default_timezone_set("Asia/tehran");

تنظیمات اختصاصی php.ini

از طریق ایجاد یک فایل با نامliara_php.iniداخل ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان می‌توانید تنظیمات PHP را شخصی‌سازی کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید که حداکثر حجم مجاز برای آپلود فایل در سایت‌تان را شخصی‌سازی کنید. پس لازم است که فایلliara_php.iniرا به برنامه‌ی‌تان اضافه کرده و محتویات آن را برابر تکه‌کد قرار دهید:

file_uploads = On
memory_limit = 128M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 128M
max_execution_time = 600

بعد از اضافه کردن این فایل، در استقرار بعدی برنامه شما با این تنظیمات شروع به کار خواهد کرد.

تنظیمات اختصاصی htaccess

از آن‌جایی که در لیارا برنامه‌های PHP به وسیله Apache اجرا می‌شوند، شما می‌توانید تنظیمات دلخواه وب‌سروری خود را در فایل‌های .htaccess قرار دهید. برای نمونه فرض کنید می‌خواهید از انتهای همه URL ها php. را حذف کنید. کافیست یک فایل htaccess. به ریشه برنامه‌ی‌تان اضافه کنید و سپس مقادیر زیر را در آن قرار دهید. بعد از اضافه کردن می‌توانید لینکی مثل https://liara.ir/about.php را به صورت https://liara.ir/about مشاهده کنید.

<IfModule mod_rewrite.c>

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f
  RewriteRule ^(.*)$ $1.php [NC,L]

</IfModule>

شما می‌توانید هر تنظیمی که از قبل در htaccess. برنامه‌ی‌تان داشتید را به لیارا نیز منتقل کنید. اگر در این قسمت با مشکلی مواجه شدید، از طریق تیکت، مسأله را با پشتیبانی لیارا مطرح کنید.

تنظیم هدرهای امنیتی HTTP

برای جلوگیری از حملاتی مانند Clickjacking، XSS، SSL Striping می‌توانید هدرهای امنیتی را مانند مثال زیر در فایل .htaccessتنظیم کرده و نحوه‌ی برقراری ارتباط با سایت را برای مرورگرها تعیین کنید:

<IfModule mod_headers.c>
  Header always set X-Frame-Options "DENY"
  Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
  Header always set X-XSS-Protection "1; mode=block"
  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"
</IfModule>
توجه داشته باشید که قبل از فعال‌سازی HSTS با تنظیم هدر Strict-Transport-Security باید SSL را فعال کرده باشید. تهیه‌ی SSL رایگان

رفع خطای CORS

درصورتی که در برنامه‌ی PHP با خطای CORS مواجه شده‌اید، توصیه می‌شود قطعه کد زیر را به تنظیمات اختصاصی htaccess پروژه‌ی خود اضافه کنید.

<IfModule mod_headers.c>
 Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</IfModule>

برای کسب اطلاعات بیشتر مستندات CORS را مطالعه کنید.

لیست اکستنشن‌های نصب شده

در پلتفرم PHP اکستنشن‌های PHP زیر نصب شده‌اند:

[PHP Modules]
amqp
apcu
bcmath
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
gmp
gnupg
hash
iconv
igbinary
imagick
imap
intl
json
ldap
libxml
mbstring
mcrypt
memcached
mongodb
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_dblib
pdo_mysql
pdo_pgsql
pdo_sqlite
pgsql
Phar
posix
readline
redis
Reflection
session
SimpleXML
soap
sockets
sodium
SPL
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
yaml
Zend OPcache
zip
zlib
[Zend Modules]
SourceGuardian
Zend OPcache
the ionCube PHP Loader + ionCube24