ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

HTML5

برنامه‌های Static

(Static Apps)

به‌روز‌رسانی برنامه

بعد از هر تغییر در برنامه‌ی‌تان به راحتی با اجرای مجدد دستور liara deploy می‌توانید فقط تغییرات را ارسال کنید. Liara CLI این هوشمندی را دارد که در هر بار عملیات استقرار، فقط فایل‌هایی که تغییر کرده باشند و یا به تازگی اضافه شده باشند را آپلود کند و سایر فایل‌ها از روی سرور خوانده می‌شوند. این کار باعث می‌شود که سرعت دیپلوی‌ها افزایش یابد و نیاز نباشد که شما گاها به خاطر تغییر یک فایل، منتظر آپلودشدن کل فایل‌ها باشید.

برای این که در هر استقرار بتوانید بعدا متوجه شوید علت این استقرار چه بوده، می‌توانید از message در دستور deploy استفاده کنید. فرض کنید استقرار مد نظر شما به علت رفع باگ auth کاربران بوده. این‌گونه می‌توانیم نسخه‌ی جدید را همراه با یک پیام توضیح مستقر کنیم:

$ liara deploy --message="Fix auth bug in login api"

البته اگر شما از Git استفاده می‌کنید، لیارا همیشه از آخرین Commit message روی Branch جاری شما برای توضیحات استقرار استفاده می‌کند. البته به این شرط که شما --message را خالی گذاشته باشید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!