ذخیره‌سازی ابری

مدیریت کلیدها

ایجاد کلید

توجه داشته باشید که Secret Key تنها یک‌بار به شما نمایش داده می‌شود بنابراین آن را در جایی مطمئن ذخیره کنید.

برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری با استفاده از AWS SDK به کلیدهای Access Key و Secret Key نیاز خواهید داشت. حال برای ایجاد کلید باید وارد بخش کلیدها شوید و روی گزینه‌ی ایجاد کلید کلیک کنید. در قدم بعد باید توضیحاتی برای کلید قرار دهید و همچنین دسترسی کلید به باکت‌های مورد نظرتان را مشخص کنید. درنهایت می‌توانید روی گزینه‌ی تایید کلیک کنید تا کلیدهای Access Key و Secret Key ساخته شوند.

ساخت کلید جدید

درصورتی که به‌هر دلیلی Secret Key را از دست بدهید باید روی گزینه‌ی کلیک کرده و پس از کلیک روی گزینه‌ی کلید جدید، درنهایت روی گزینه‌ی ساخت کلید جدید کلیک کنید.

حذف کلید

برای حذف کلید می‌توانید روی گزینه‌ی کلیک کنید و پس از کلیک روی گزینه‌ی حذف کلید، درنهایت روی گزینه‌ی حذف کلید کلیک کنید.

;