انتقال فایل‌ها از یک باکت به باکت دیگر در لیارا

فهرست عناوین:

انتقال فایل باکت به باکت در یک اکانت

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید:

برای انتقال فایل‌های درون یک باکت به یک باکت دیگر در یک اکانت، در ابتدا کافیست تا برنامه Rclone را از صفحه Downloads متناسب با سیستم عامل خود، دانلود کنید. در قدم بعد باید با اجرای دستور rclone config یک remote جدید را پیکربندی کنید:

در نظر داشته باشید که ایجاد یک کلید برای هر دو باکت کافی است و نیازی نیست تا برای هر باکت، یک کلید و یک ریموت مجزا در rclone تعریف شود. و شما می‌توانید با استفاده از یک ریموت و کلید، عملیات انتقال را انجام دهید.

درنهایت شما می‌توانید با اجرای دستور زیر یک نسخه از فایل‌های موجود در باکت موردنظرتان را در باکت جدید نیز، ذخیره کنید:

rclone copy -PM [remote]:/[first-bucket-name] [remote]:/[second-bucket-name]

البته اگر که قصد انتقال فایل‌ها را از باکت اول به باکت دوم دارید، می‌توانید دستور زیر را اجرا کنید:

rclone move -PM [remote]:/[first-bucket-name] [remote]:/[second-bucket-name]

برای مثال اگر یک باکت با نام app-bucket و یک باکت دیگر با نام newbie در لیارا داشته باشید، می‌توانید با اجرای دستور زیر، تمامی فایل‌های موجود در باکت app-bucket را به باکت newbie انتقال دهید.

rclone move -PM r1:/app-bucket r1:/newbie

انتقال فایل باکت به باکت در دو اکانت متفاوت

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید:

فرایند این کار هم همانند انتقال باکت به باکت در یک اکانت است؛ با این تفاوت که شما باید در کنار remote اول، یک ریموت ثانویه نیز ایجاد کنید و درون آن، اطلاعات باکت اکانت دوم خود را وارد کنید.

پس از ثبت هر دو ریموت، شما می‌توانید فایل‌های درون باکت اول را به باکت دوم که در اکانت دیگری است، انتقال دهید. برای مثال، فرض کنید که r1 ریموت اول و r2 نام ریموت دوم است. برای انتقال فایل‌های درون باکت app-bucket در اکانت اول به باکت newbie در اکانت دوم، می‌توانیم دستور زیر را اجرا کنیم:

rclone move -PM r1:/app-bucket r2:/newbie
;