ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

mysql

دیتابیس MySQL / MariaDB

(MySQL / MariaDB Database)

نصب و راه‌اندازی

برای راه‌اندازی MySQL (یا MariaDB) ابتدا وارد منوی دیتابیس‌ها شوید و سپس روی راه‌اندازی دیتابیس‌ کلیک کنید.

صفحه‌ لیست دیتابیس‌ها

سپس دیتابیس‌ MySQL (یا MariaDB) و نسخه مدنظرتان را انتخاب کنید و با انتخاب شناسه برای دیتابیس‌‌تان و پلن دلخواه، دیتابیس را راه‌اندازی و نصب کنید.

صفحه‌ ساخت دیتابیس‌ها

ممکن است راه‌اندازی دیتابیس چند ثانیه‌ای زمان ببرد و بعد از آن دیتابیس شما آماده استفاده می‌شود.