ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

arangodb

استقرار ArangoDB

(Docker Apps)

ArangoDB یک دیتابیس متن باز و native multi-model است که برای استقرار آن در لیارا باید یک برنامه‌ی Docker ایجاد کرده و مراحل زیر را دنبال کنید.

۱) ایجاد دیسک و تنظیم ARANGO_ROOT_PASSWORD

در قدم اول باید طبق مستندات ساخت یک دیسک جدید عمل کرده و دو دیسک با نام و فضای دلخواه ایجاد کنید. سپس طبق مستندات تنظیم متغیرها، متغیر زیر را تنظیم کرده و بر روی دکمه‌ی ثبت تغییرات کلیک کنید.

ARANGO_ROOT_PASSWORD=secure-password
توجه داشته باشید که از یک رمز عبور قوی به‌عنوان جایگزین مقدار secure-password استفاده کنید.

۲) پیکربندی فایل liara.json

در قدم بعد باید طبق مستندات استقرار Image از DockerHub عمل کرده و پس از ایجاد فایل liara.json در مسیر دلخواه، آن را به شکل زیر پیکربندی کنید.

{
 "image": "arangodb:3.8.1",
 "port": 8529,
 "disks": [
   {
     "name": "disk-name1",
     "mountTo": "/var/lib/arangodb3"
   },
   {
     "name": "disk-name2",
     "mountTo": "/var/lib/arangodb3-apps"
   }
 ]
}
توجه داشته باشید که مقادیر disk-name را با نام دیسک‌های ایجاد شده در مرحله‌ی قبل، جایگزین کنید.

۳) استقرار ArangoDB

در قدم آخر برای استقرار ArangoDB بر روی لیارا کافیست دستور زیر را در مسیر فایل liara.json اجرا کنید.

$ liara deploy

۴) دسترسی به ArangoDB

پس از تکمیل فرایند استقرار و اجرای ArangoDB می‌توانید در از طریق شبکه‌ی خصوصی بر روی پورت 8592 به دیتابیس خود دسترسی داشته باشید.