آبجکت استوریج

(Object Storage)
از این پس سرویس فایل در لیارا ارائه نمی‌شود و می‌توانید به‌عنوان جایگزین از ذخیره‌سازی ابری استفاده کنید.

Backup

لیارا به صورت خودکار و هر هفته از داده‌های شما فایل پشتیبان تهیه می‌کند تا در صورت بروز مشکل یا خرابی اطلاعات بتوانید با آن‌ها اطلاعات خود را بازیابی کنید.

;