آبجکت استوریج

(Object Storage)

فهرست عناوین:

از این پس سرویس فایل در لیارا ارائه نمی‌شود و می‌توانید به‌عنوان جایگزین از ذخیره‌سازی ابری استفاده کنید.

فعال‌کردن سرویس

از منو‌های بالای صفحه داشبورد روی «سرویس فایل» کلیک کنید. بعد از کلیک وارد صفحه انتخاب پلن‌ها می‌شوید و بعد از انتخاب یک پلن سرویس فایل شما آماده می‌شود. البته ممکن است چند ثانیه‌ای راه اندازی کامل آن زمان ببرد.

فعال‌سازی سرویس فایل
توجه کنید وقتی شما یک پلن با حجم مشخصی انتخاب می‌کنید فقط می‌توانید حجم آن‌را در صورت نیاز افزایش دهید. امکان کاهش حجم وجود ندارد.

داشبورد مدیریت فایل

برای دیدن فایل‌ها و باکت‌های‌تان می‌توانید از بخش «مدیریت فایل‌ها» استفاده کنید. بعد از فعال‌کردن سرویس فایل، وارد صفحه‌ای مانند صفحه‌ی زیر خواهید شد:

اطلاعات سرویس فایل

با کلیک بر روی گزینه‌ی «مدیریت فایل‌ها» وارد داشبورد مدیریت فایل‌ها خواهید شد. برای ورود به داشبورد، بایدaccess keyوsecret keyرا وارد کنید.

ورود به داشبورد مدیریتی سرویس فایل

آپلود، دانلود و مشاهده‌ی فایل‌ها

کافی‌ست اولین باکت‌ دلخواه‌تان را ایجاد کنید. سپس می‌توانید در آن باکت شروع به آپلود/دانلود فایل‌ها بکنید. کافی‌ست از دکمه + در پایین صفحه روی Create bucket کلیک کنید و سپس نام باکت خودتان را وارد کنید. برای مثال در تصویر پایین ما یک باکت به نام videos ایجاد کرده‌ایم و بعد از آن اقدام به آپلود یک فایل pdf کردیم.

برای دانلود هر فایل نیز کافی‌ست با موس روی آن بروید و سپس تیک آن را فعال کنید و از بالا گزینه Download object را بزنید.

مدیریت سطح دسترسی هر باکت

هر باکت در سرویس فایل دارای سطح دسترسی است. برای مثال، می‌توانید برای باکتی به نام public-files دسترسی عمومی قرار دهید و تمام فایل‌هایی که تمایل دارید همه کاربران دسترسی داشته باشند را داخل آن آپلود کنید؛ و برای باکتی به نام private-files دسترسی خصوصی قرار دهید و فقط فایل‌هایی را داخل آن آپلود کنید که تمایل دارید کاربران خاصی با لینک مخصوص به آن‌ها دسترسی داشته باشند. یا در مثالی دیگر، در باکتی به نام files، دسترسی به فایل‌هایی که با پیشوندی مثل videos شروع می‌شوند را عمومی قرار دهید و به فایل‌هایی که با پیشوند test_videos شروع می‌شوند دسترسی خصوصی دهید. در نهایت، چگونگی سطح‌ دسترسی‌ها وابسته به تصمیم شما برای ساختار مدیریت فایل‌هایتان است.

به صورت کلی در سرویس‌فایل شما می‌توانید این دسترسی‌ها را ایجاد کنید:

  • :None حالت پیشفرض None است. در این حالت تمام ارتباطات برای دانلود یا آپلود فایل به باکت‌ها از طریق access key و secret key است.

  • :Read Onlyدر این حالت همه کاربران میتوانند بدون access key و secret key فایل‌ها را دانلود کنند.

  • :Write Onlyدر این حالت همه کاربران میتوانند بدون access key و secret key فایل‌ها را آپلود کنند و تغییر دهند.

  • :Read and Writeدر این حالت همه کاربران میتوانند بدون access key و secret key فایل‌ها را دانلود و آپلود کنند.

برای تغییر این سطح دسترسی‌ها می‌توانید از دو راه داشبورد گرافیکی یا CLI استفاده کنید. برای تغییر سطح دسترسی‌ها در حالت گرافیکی می‌توانید وارد داشبورد مدیریت فایل‌ها شوید و روی تنظیمات هر Bucket کلیک کنید و از طریق بخش Edit policy اقدام به تغییر Policy ها یا همان سطح دسترسی‌ها کنید.

برای نمونه به تمام فایل‌های داخل باکت public-files بدین‌صورت می‌توانید دسترسی عمومی برای خواندن بدهید. کاراکتر * به صورت Wild card عمل می‌کند و تنظیمات را روی همه فایل‌ها اعمال می‌کند.

همچنین اگر میخواهید فقط به فایل‌هایی که با پیشوند /public شروع می‌شوند، دسترسی عمومی خواندن بدهید بدین صورت انجام دهید:

در صورتی که قصد دارید از طریق CLI سطح دسترسی‌ها را تغییر دهید می‌توانید از MinIO CLI استفاده کنید. مثلا می‌توانید به صورت زیر به باکت users دسترسی عمومی خواندن بدهید:

$ mc policy set download liara/users

برای دیدن اطلاعات بیشتر درباره MinIO CLI می‌توانید به مستندات آن مراجعه کنید.

آدرس فایل‌ها

فایل‌ها با ساختار زیر در دسترس هستند:

https://YOUR_ENDPOINT/YOUR_BUCKET/KEY

برای مثال اگر فایلی را با کلیدavatars/1234.pngداخل باکتusersذخیره کرده‌اید، این فایل درEndpointشما به شکل زیر در دسترس خواهد بود: (این آدرس برای مثال است.)

https://827a4c001192dd15.liara.space/users/avatars/1234.png

اگر از دامنه اختصاصی استفاده کرده ‌باشید به جای آدرس پیشفرض لیارا می‌توانید دامنه‌ی خودتان را قرار دهید.

اضافه کردن دامنه اختصاصی به سرویس فایل

لیارا به صورت پیش‌فرض به شما زیر‌دامنه‌ای مثل 827a4c001192dd15.liara.space اختصاص می‌دهد. (این دامنه یک نمونه است و برای هر کاربر بخش زیردامنه به صورت تصادفی انتخاب می‌شود). در صورتی که قصد دارید دامنه‌ شخصی‌ خودتان را برای سرویس فایل استفاده کنید کافیست برای مطالعه در این مورد به مستندات دامنه‌ها مراجعه کنید.

;